Sparring til Cheftræneren

Cheftrænere går tit og ofte meget alene med sine uovervejede overvejelser, sine sejre, sine dilemmaer og problemer.

Ved at indgå i et samarbejde med mentaltræneren får du som træner en sparringspartner, der kan lytte og give feedback, glæde sig sammen med dig over de sejre der kommer. Du får en sparringspartner, der vil gøre alt for at hjælpe, støtte og træne dig i at løse din opgave bedst mulig, samt få en sparringspartner, der vil være med til at skabe et godt arbejdsmiljø for dig, hvor du trives.

Eksempel på forløb, hvor træneren arbejder med at skarpgøre sin trænerprofil

Skærpelse af tankemønstre:

 • Grundlæggende antagelser om sig selv som træner, trænerfilosofi, hensigter, mål, trænerstil og rolle.
 • Forståelse af tankegange hos sig selv som træner og forståelse af tankegange hos personer i miljøet.
 • Afkodning af og bearbejdning af tankemønstre.
 • Nedtoning af uhensigtsmæssigt adfærd.

Strategisk tænkning:

 • I forhold til de forskellige niveauer i klubben eks. atleter, forældre, andre trænere, bestyrelse.
 • I forhold til miljøet omkring klubben eks. samarbejdspartnere, sponsorer, forældre etc.
 • I forhold til at skabe et arbejdsmiljø, hvor du som træner trives og kan præstere. 

Kommunikation:

 • Styret kommunikation i grupper.
 • Individuelle samtaler.
 • Feedbacktyper.
 • Derudover blev der arbejdet med at udvikle et high-performance team. Det vil sige, vi arbejdede med gruppedynamikker, værdisætning, mål, handleplaner etc.

Form - Konfrontationer:

 • 8-12 konfrontationer af varighed 1½-3 timer. En konfrontationsgang består af sparring med træneren på kontoret i Lind.
 • 3-6 observationer af træneren, når træneren afholder møder eller står for træningen eller er i konkurrencesituationer. Varighed 1½-2½ time.
 • 30-40 konfrontationer over telefon/online.
 • Hjemmeopgaver.

 

Hvad koster det?

78-98.000,00 kr. Prisen er inkl. moms.