Mentaltræningsforløb for hold

Om det så drejer sig om hold for individuelle atleter inden for svømning, badminton, skydning etc. eller hold som man traditionelt forstår som hold inden for fodbold, håndbold etc. så arbejdes der med holdet som hold. Holdet arbejder systematisk og målrettet med holdets gruppedynamikker.
Det er den bedste mulighed for at få både atlet og holdet til at udvikle sig og toppræstere. 

I holdforløb vil der være forskellige spor og temaer. Alt efter hvordan forløbet skrues sammen, vil der være mellem 2 eller 3 spor. 

Spor 1

INDIVIDUELT SPOR

Det individuelle spor udvikler den enkelte atlets mentale færdigheder og lifeskills som en del af et holdfællesskab.

Spor 2

HOLD-SPOR

I hold-sporet arbejdes med gruppedynamikker mellem de forskellige atleter, atleter og trænere etc.

Et holdforløb skrues sammen alt efter holdets behov, ønsker og mål, og om det er ungdomshold eller et professionelt hold.

Spor 3

CHEFTRÆNEREN/TRÆNERGRUPPEN

Træner-sporet gives sparring til trænerne. En sparring, hvor trænergruppen og evt. mig som mentaltræner  igangsætter forskellige tiltag i forhold til holdet og dets dynamikker.
Der er dog som regel også et par atleter som får ekstra opmærksomhed både fra cheftræneren og mig som mentaltræner for at optimere og udvikle gruppedynamikken.

Hvad koster det?

Et eksempel kunne være et ungdomshold der ønsker at udvikle sig og præstere mere optimalt og som ikke er i en resultatmæssig krise.

Forløbet består af minumum 50 konfrontationer over et år. Holdforløbet indeholder samtaler, observationer, undervisning face-to-face m. holdet, spillere og trænere - samt en masse telefonsamtaler.
Et sådan holdforløb over et år 108-118.000 kr. 
Prisen er inkl. moms.
(Transport er ikke iregnet prisen.)

For seniorhold i bedste og næstebedste liga findes prisen sammen.