Individuelt mentaltrœningsforløb

Individuelt mentaltrœningsforløb

Ønsket om at blive stærkere mentalt kan have forskellige afsæt.


Du kan have tanker og oplevelser som: 

"Jeg ønsker at udvikle mig mentalt"

"Jeg ved, at det drejer sig om de små mentale forskelle, der gør forskellen"  

...eller det modsatte....

"Mit spil svinger for meget og mit bundniveau er lavt"

"Jeg kan ikke præstere, når det gælder"

"Jeg bliver gal på mig selv, når det mislykkes"

"Min nervøsitet forhindrer mig i at præstere"

"Jeg er blevet skadet og ønsker at komme tilbage"

Mentaltræningsforløbet er stykket sammen af flere elementer;

1) Undervisning
2) Individuelle samtaler face to face - onlinesamtaler
3) H
jemmeopgaver, herunder træning med den digitale mentaltrænings-assistent, MASS.
4) Observationer/sparring under træning/konkurrence.

Elementer gør, at du får implementeret de mentale kompetencer og præsterer optimalt.

I mentaltræningsforløbet vil der blive arbejdet inden for de 2 sportspsykologiske områder: Mentale færdigheder og lifeskills. 

Et mentaltræningsforløb varer minimum 1 år – og skræddersys til den enkelte atlet alt efter sportsgren og udviklingsniveau.
Jeg har atleter fra 15 år og opefter og fra unge sportsatleter til verdensklasseatleter.

Hvis atleten er under 17 år laves  et mentaltræningsforløb på minimum 2 år.

Eksempel på mentaltræningsforløb for ung sportsatlet på 17 år.

Et mentaltræningsforløb består minimum af 50 konfrontationer fordelt over:
1) Face-to-face konfrontationer (FTF-konfrontation) af ca. 30 min.’s varighed.
2) Observationer af træning af 1½ times varighed
3) Observationer af konkurrencesituationer af 2-6 timers varighed. 
4) Små online-samtaler af 15 – 30 min.’s varighed.
5) Adgang til den digitale mentaltræningsassistent, MASS.
6) Forældremøder, hvor forældre og mentaltræner mødes uden atlet. 
7) ”Hjemmeopgaver”. Hjemmeopgaverne gør, at udøveren får trænet mentale værktøjer.

Hvad koster det?

De mange konfrontationer og observationer er nødvendige for at skabe en relation, der kan bære, når det bliver svært og for at have en systematisk tilgang til atletens udvikling.

Prisen for et 1-årig mentaltræningsforløb er minimum 42.500,00 kr., hvis samtalerne/ undervisningen foregår på kontoret i Lind, Herning i tidsrummet kl. 8-16.
Prisen er også inkl. MASS, the digital mentaltrainings-assistent. MASS assistere atleten i den mentale træning af mentale værktøjer.
Hertil kommer separat tillægspriser for transport. 
Alle priser er inkl. moms.