Nyheder

Ung badmintonspiller motiveret for mentaltræning

Double-spilleren Emil Lauritzen har netop afsluttet sit mentaltræningsforløb hos mentaltræner Carsten Oldengaard. Forløbet har kørt et år og har indeholdt samtaler face-to-face, skypesamaler, undervisning og observationer under kampe.

Emil har været glad for forløbet og er klar til selv at arbejde videre: "Jeg føler mig helt klart motiveret for at arbejde videre med mine områder, og stadig være fokuseret på de ting jeg har arbejdet med. Og har fået lagt en plan for hvordan jeg arbejder med dem, her tænker jeg især på transportslag, mindset og vil-dialoger. Det har allerede betydet noget for min udvikling, men jeg tror også, at det fremover vil hjælpe mig med min udvikling.

Mentaltæneren har været meget tifreds med Emils indstilling til at ville udvikle sig, samt Emils arbejdsindsats.

"Jeg har oplevet, at Emil har været meget arbejdssom. Det har været en fornøjelse at se, hvordan Emil hele tiden har arbejdet seriøst med sin egen mentale udvikling. Der har naturligvis været nogle perioder, hvor hans "talent" også bliver hans dillemma. Alle sportsudøvere på et vist niveau har et eller flere talenter. Talentet er det der gør, at udøveren har mulighed for at blive rigtig dygtig inden for sin sport. Et eksempel på en sportsudøvers talent inden for det mentale område kunne være målrettethed. En sportsudøver med talentet "Målrettethed" vil altid - eller næsten altid sætte mål. Der er altid retning på det udøveren gør ift. sporten og udøveren styrer altid efter målet. Dilemmaet ved dette talent "at være ekstremt målrettet" er, at udøveren kan have svært ved at holde fri fra sin sport og restituere mentalt, fordi hovedet altid beskæftiger sig med noget, der har med udøverens sport at gøre. Hovedet bliver simpelthed mentalt opoverhedet, stresset og holder aldrig fri for udøvernes sport. Jeg vil ikke komme ind på Emils talent her, andet end at han også har oplevet, at det har spærret for hans udvikling i perioder", smiler mentaltræneren.

På spørgsmålet om, hvad Emil har fået ud af mentaltræningsforløbet, svarer Emil: "Mit acceptniveau er blevet større inden for flere områder, hvilket har ført til at jeg er blevet bedre til at variere mit spil imellem offensiv, defensiv og neutralt, og har derved fået en øget tålmodighed".

Mentaltræneren er spændt på Emils videre mentale udvikling og glæder sig til at følge den unge spilleres badmintonudvikling: "Jeg er spændt på at følge Emil. Ofte oplever jeg, at når udøvere træder ud af et forløb sammen med mig, så får udøveren mere plads til at få implementeret de mentale værktøjer og områder, nok fordi udøveren får lidt mere fred fra mentaltræneren", griner mentaltræneren afsluttende.