Nyheder

Ung badmintonspiller evaluerer første år med skærpet fokus på det mentale område

En ung U19 single badmintonspiller har samarbejdet med mentaltræner Carsten Oldengaard det sidste års tid.

Spilleren har været glad for mentaltræningsforløbet og siger om effekten af forløbet:

"Jeg er blevet langt mere handlekraftig end tidligere, hvilket vi har haft meget fokus på. Jeg er blevet bedre til at opsøge muligheder, få gjort og overstået forskellige ting – både behagelige og ubehagelige. Dette har hjulpet mig meget både uden for og på banen.

Mentaltræner Carsten Oldengaard nikker genkendende på spillerens udtalelse om handlekraft - og tilføjer:

"Det har været afgørende, at spilleren begyndte at handle meget mere end han gjorde både på og uden for banen. For gennem handlekraft kunne han få mulighederne for at blive be- og afkræftet og derigennem få mere tillid til selv - altså opbygge sin selvtillid.
Selvtillid han kunne bruge under sit spil til træningerne og i kampe, men også uden for banen.
Derudover arbejdede vi med at få skabt mere struktur på træningerne, kampe, dagene, ugerne etc. igen for at finde tryghed og tillid samt få tilført ekstra ressourcer til at handle.

Spilleren overtager og siger: ”- Og jeg er blevet skarpere på, hvilke områder jeg skal sætte ind på for at fortsætte min udvikling, og hvordan jeg retter min opmærksomhed mod det. Desuden er jeg blevet bedre til at styre min nervøsitet gennem handlekraft, og jeg har en bedre dialog med mig selv på bane”.

"Det har været et i særklasse godt forløb med god fleksibilitet fra Carstens side. Måden og gå til mig – venskabelig og uformel tone, konkrete redskaber til konkrete situationer, evaluering efter jeg har været i kamp - har været kanon til at følge op på de ting vi har snakket om. Han er altid forberedt på, hvad vi tidligere har snakket om og skal snakke om, fedt at han har været med til træning og turneringer," afslutter spilleren med tilfredshed.

Mentaltræningsforøbet har strakt sig over et år og har bestået af samtaler, skypesamtaler, observationer samt hjemmeopgaver. Desuden har der været dialog med nogle af spillerens trænere.