Nyheder

Skytte ønsker mental udvikling i et langt sejt træk

Skytten Stephanie Grundsøe vil noget med sin skydning.

Den 17-årige er taget til Norges Topidrettsgymnas (NTG) i byen Kongsvinger, hvor hun i de næste 2 år kan kombinere uddannelse med en masse træning.
Næste skridt, i hendes udvikling for at indfri nogle af sine målsætninger som skytte, er et nyt samarbejde. Et samarbejde inden for det mentale område med mentaltræneren Carsten Oldengaard.

Stephanie har indset at det mentale område også bør prioriteres:

”Jeg vil gerne arbejde med mit mentale område, fordi jeg gerne vil være mere parat i mit hoved, især i forhold til konkurrence. Der er mange ting og situationer, som er negativt påvirkende, men som jeg vil og skal kunne håndtere og kontrollere bedre. De mentale evner har jeg ikke endnu og det skal jeg gøre noget ved.

Et mentalt træningsforløb med Carsten skal kunne hjælpe mig betydeligt og jeg er villig til at arbejde hårdt for forbedring på mit mentale område”.

Carsten Oldengaard har netop haft den første observation af Stephanie i konkurrence under DM i 10 m. luftriffel i Herning. Han er efter sine observationer af Stephanie kun blevet endnu mere motiveret for at samarbejde med Stephanie.

”Jeg oplever, at hun er meget modtagelig for input. Det er første forudsætning for at få et godt mentaltræningsforløb. Så oplever jeg en stor vilje til at ville træne og ville præstere. Det er et godt afsæt for at blive dygtig og god til sin sport. Det sidste som umiddelbart springer mig i øjnene er hendes ro, hvilket jeg anser for et godt talent for at kunne præstere i skydning – og som vi vil komme til at dyrke i hendes mentaltræningsforløb.

Så jeg er top-motiveret ift. samarbejdet med Stephanie. - Og så er det også rart at vide, at miljøet omkring Stephanies bakker op om samarbejdet. Et miljø, som både gælder hendes norske træner Øyvind Sirevaag, Sportschef fra Ballerup Skytteforening Jens Møllenberg, juniorlandstræneren Anni Bissø samt Stephanies familie”.

Mentaltræningsforløbet består af samtaler, skypesamtaler, observationer under konkurrence, besøg i miljøet i Norge, træningslejre i Vildbjerg/Herning. Da Stephanie har et langsigtet mål, der hedder OL, så er forløbet skitseret til at vare i 3½ år. Det betyder konkret, at der arbejdes i blokke, hvor der er meget kontakt og mindre kontakt.

Stephanie siger om forløbet og om valget af mentaltræneren.

”Jeg ved godt, det er et langt forløb, så vi må se, hvor det tager mig hen. Det virker i hvert fald til, at Carsten har gjort sig nogle rigtige gode tanker på min vegne, som jeg har lyst til at forfølge i målet om at blive en rigtig god skytte. At det lige blev Carsten, der blev min mentaltræner skyldes, at han arbejder med flere andre skytter, så han kender til sporten, hvilket jeg mener er en stor fordel. Så har Jeg også fået mange gode henvisninger til Carsten via sportskammerater. Det gjorde mig interesseret i et samarbejde med ham. Så jeg glæder mig”.