Nyheder

Mentaltræning skal hjælpe skytte til at opnå sit maksimale potentiale

Juniorskytten Nickolai Kristensen indleder et samarbejde med mentaltræner Carsten Oldengaard.

Nickolai fortæller her lidt om sine overvejelser omkring mentaltræning:

"Skydning er jo en finurlig sport, hvor man ikke kan agere ekspressivt, men i stedet bliver nødt til at være tilbageholdende med div. følelsesmæssige udbrud. Med andre ord vil der ofte være larmende stille på skydebanerne, hvilket giver anledning til et væld af tanker – i hvert fald for mit vedkommende.

Skydning er jo en finurlig sport, hvor man ikke kan agere ekspressivt, men i stedet bliver nødt til at være tilbageholdende med div. følelsesmæssige udbrud. Med andre ord vil der ofte være Nogle gange sker det, at jeg nærmest bliver bange for at skyde, måske bliver jeg næsten bange for at præstere, hvor fjollet det end må lyde.

Det er klart at disse fornemmelser ikke fordrer noget positivt for min skydning. Derfor håber jeg på, at min tankevirksomhed enten kan nedtones en smule, hvis det i det hele taget er muligt, eller også at de i stedet bare kan stimuleres på den rette måde – altså at jeg fremover vil tænke de gode tanker eller de rigtige tanker – men hvor er de? Hvad er de? Hvordan er de?"

Udover nogle af problemstillingerne skytten var omkring, fortæller mentaltræneren om nogle af sine forventninger til Nickolai's mentaltræningsforløb:

"Nickolai og jeg skal selvfølgelige arbejde med nogle at Nickolai's mentale færdigheder, især omkring skydningen i konkurrence. Men lige så vigtigt bliver lifeskills-området, fordi Nickolai står over for forskellige overgange og skifte. Han skifter træningsmiljø, han skal begynde på nyt studie og derfor skifter han også bosted, hvor han går fra at bo derhjemme til at bo selv på et college i Århus. Og lige om lidt er han ikke længere juniorskytte, men bliver seniorskytte. Så der er nok at forholde sig til og få en hverdag bygget op, som kan balanceres med skydning."

Nickolai afslutter med sige noget om valget Carsten som mentaltræner:

"Første gang jeg blev præsenteret for Carsten Oldengaard var gennem sportsskytten Rikke Mæng og hendes Facebook-side. Hun lægger stadig en masse opdateringer ud, hvor Carsten Oldengaard indimellem figurerer. Her så jeg en engageret person, der lader til virkelig at ville sit håndværk og virkelig at ville de atleter, som han arbejder med.
Da chancen for et muligt samarbejde pludselig viste sig, var jeg ikke spor i tvivl – jeg vidste udmærket at et forløb med mentaltræner Carsten Oldengaard, var noget jeg simpelthen måtte."

Mentaltræningsforløbet løber over et år 2016-2017 og består af samtaler, face-to-face, over skype, undervisning, observationer under træninger og konkurrence.