Nyheder

Cheftræner: "Fedt med et sparringsforløb"

Cheftræner Martin Duedahl havde et stort ønske om at videreudvikle 1. holds svømmerne som et team i Silkeborg Svømmeklub, samt at blive skarpere på sin egen trænerprofil.

Derfor søgte han for et år siden ekstern sparring. Martin valgte at entrere med mentaltræner Carsten Oldengaard som sparringspartner til cheftræneren.

Cheftræneren siger selv om samarbejde med mentaltræner Carsten Oldengaard:
” Det fungerede godt! Der var et godt samarbejde og fede muligheder for at lære i situationerne. Samarbejdet flyttede mit syn på nogle ting og fik mig til at reflektere over andre faktorer, som også er væsentlige.”

Carsten Oldengaard uddyber samarbejdet:
”Martin har været rigtig god til at omforme mine input til sin egen verden og hvad der er endnu vigtigere, så har han været god til at afprøve og omsætte det sagte og modellerne til konkrete handlinger. Sidst og ikke mindst så har han været meget modtagelig for sparring på de svære situationer, han har stået i sammen med svømmerne og holdet. Nogle gang har han ringet til mig undervejs ml. situationerne for at modtage feedback og sparring – for dernæst igen at afprøve tingene i praksis.”

Hvordan er det gået med Martin og hans arbejde med teamet?

Martin siger:
”Jeg er blevet opmærksom på hvilke faktorer der spiller ind, når jeg forsøger at skabe nye og bedre forudsætninger for mine svømmere. Hvordan jeg formidler idéen, hvilke metoder jeg kan benytte i hvilke situationer og hvordan jeg evaluerer forløb, så svømmerne kan flytte og udvikle sig, samt skabe læring hos den enkelte svømmer og hos holdet. Svømmerne, inklusiv mig selv, har helt sikker flyttet sig i forhold til hinanden og rykket sig som TEAM.”