Nyheder

U-15 badmintonspiller i mentaltræningsforløb

U15-pigebadmintonspiller har sagt "ja" til at arbejde med sig selv mentalt det næste år. Både forældre samt træner er med i forløbet.

Selv siger spilleren om sine forventninger til mentaltræningsforløbet:

"Da mine problemstillinger ikke er noget som jeg selv kan håndtere og gøre noget ved, ønsker jeg professionel hjælp. Jeg synes, det nu er på tide at gøre noget ved det, da det har plaget mig i lang tid. Jeg håber også at bedre kunne forstå, hvorfor jeg gør som jeg gør."

Mentaltræneren Carsten Oldengaard udtaler:

"Det er altid spændende at arbejde med de helt unge, fordi deres udviklingspotentiale er så stort og de er som oftest meget ivrige efter at lære og dygtiggøre sig - også inden for det mentale område.
"Denne spillers problemstillinger er velkendte for mig og jeg har gode erfaringer med at hjælpe godt på vej, udtaler Carsten og tilføjer:

"Generelt kan jeg sige om børn og unge inden for badminton, at jeg oplever kæmpestore følelsesmæssige ruchebaneture. Det tillægger jeg, at badminton er et spil, hvor der er mange situationer, hvor spilleren oplever at mislykkes, samt at spilleren i mange kampsituationer ofte står alene med ansvaret og uden trænerstyring. En trænerstyring, hvor spilleren kan få tekniske, taktisk og mentale anvisninger, som kan være med til at få spilleren ud af følelsernes vold.
I stedet forsøger forældre at gøre det bedste de, kan. Men lige meget hvordan forholdet er mellem spiller og forældre, så vil unge badmintonspillere i presserede situationer være uimodtagelige for forældreinput. I pressede situationer efterspørger spilleren forældre, der udviser omsorg, opbakning og forståelse og ikke komme med anvisninger i forhold til badmintonspillet. Det hører til hos trænerne."

Når unge udøvere indleder et samarbejde med Carsten, er forældre- og trænersamarbejdet også en del af mentaltræningsforløbet.
Det betyder blandt andet, at der er møder mellem forældre og Carsten uden spillerdeltagelse. Ligeledes har Carsten en løbende dialog med træneren. Det er for at gøre alle til medspillere i spillerens udvikling. Carsten fortæller, at det er helt naturligt at forældre har forventninger til mentaltræningsforløbet og i det her tilfælde stemmer de fint overens med, hvordan mentaltræningsforløbet er strikket sammen.

Forældre til badmintonspilleren har følgende forventninger:

"Vi har forventninger om, at hun får nogle brugbare værktøjer som kan bruges både i hendes sport, men også i skolen, fritiden mm. Og så har vi forventninger om, at vi forældre får nogle værktøjer, som vi kan bruge når-/hvis hun bliver negativ/ked af det."

Spiller og forældre er anonymiseret. Det er mentaltrænerens hensigt, at de unge mennesker, der er i mentaltræningsforløb hos ham bør have så meget ro omkring deres forløb som muligt uden for meget offentlighed og indblanding fra andre end fra relevante personer. Billedet er fra et arbejde med unge fra Klg Badminton og er et modelfoto.