Nyheder

Pro-golfspiller vil styrkes på det mentale område

Pro-golfspilleren Nicolaj Norman Hansen og mentaltræner Carsten Oldengaard indleder et samarbejde. Et samarbejde der skal strække sig de næste 1½ år. Og som kommer til at bestå af samtaler, undervisning samt observationer.

Nicolaj siger om begrundelsen for at ville arbejde mere intenst med det mentale område: "Jeg tror på, at jeg bliver et mere afbalanceret menneske og fremfor alt en bedre golfspiller af at øge mit fokus på det mentale område!".

Han uddyber hans tilgang til træning og især mentaltræning: "Der findes ikke hokus pokus i Elitesport, at forbedre sig kræver hårdt arbejde, struktur, refleksioner og tid!".

Mentaltræneren er meget enig med Nicolaj og siger ydermere:"Mentaltræning drejer sig netop om at træne strukuret og systematisk i det daglige og under konkurrence. Det værende sig både på "life-skills-området" og på de "mentale færdigheder", der bruges før, under og efter konkurrence. Jeg har værktøjer på begge sportspsykologiske områder. Nicolaj og jeg vil bevæge os stille og roligt ind i begge områder".

Afslutningsvis begrunder Nicolaj valget af Carsten som mentaltræner: "At det blev Carsten var en blanding af flere parametre, tilgængelighed og kompetence var selvsagt 2 af dem! – Men det der gjorde udfaldet for mig, var den umiddelbare personlige kontakt, som er altafgørende, når jeg som udøver skal fortælle om mine personlige refleksioner. Den var der med det samme!".