Nyheder

Laust Moesgaard fastholder sit udviklingsspor og har stadigvæk lyst og mod på at svømme selvom der har været en del skarpe sten i skoen.

Det har været noget af en rejse svømmeren Laust Moesgaard har været igennem de sidste 2 år.

Der har været nok af udfordringer. Udfordringer i forbindelse med for meget nervøsitet op til topninger, trænerskifte, overgangen fra juniorsvømmer til seniorsvømmer, svingende resultater, en operation og et klubskifte. Alligevel oplever man en svømmer der stadigvæk har mod på mere svømning.
Kigger man bag disse udfordringer, vil man finde ud en ung svømmer, der har arbejdet benhårdt med sig selv for hele tiden af forblive i et udviklingsspor og udvikle sig som svømmer og menneske.

Den første udfordring Laust stod over for, og som var afsættet for at indlede et mentaltræningsforløb med mentaltræner Carsten Oldengaard var for meget nervøsitet til sin topninger. Noget Laust dog hurtigt fik tag i.

Laust siger selv om sin nervøsitet omkring sine topninger og sit daglige mentale arbejde for at være mere rolig: 

”Jeg er blevet mere bevidst om, hvor min opmærksomhed befinder sig. Det har nemlig været nøglen til både at forbedre mit arbejde i den daglige træning, men samtidig også til kontrol af mit spændingsniveau under stævner. Jeg er gået fra at være meget nervøs i timerne op mod mine løb, til nu i stedet at kunne gå afslappet til opgaven, og fokusere på de tekniske og taktiske detaljer, som jeg arbejder med i træningen.”

En af de store sten i skoen har været et trænerskifte, hvor Laust oplevede at ”miste” sin træner gennem mange år. Træneren skiftede arbejdsgiver fra Herning Svømmeklub til Viborg Svømmeklub. I den periode havde Laust en overgangstræner, inden klubben fandt den rigtige træner. Tiden med overgangstræneren var en svær periode for Laust. Det var en tid med mange tanker og spekulationer.

Til den periode siger mentaltræneren Carsten Oldengaard:

”Det var en rigtig svær periode, ikke på grund af overgangstrænerens kompetencer, for dem fandt Laust rigtig gode, men Laust fandt tiden svær, fordi han lå i et stort dilemma med sig selv i forhold til sin nuværende situation og udvikling. Laust var tæt på et topningsstævne og hans dilemma bestod i, hvorvidt han skulle fastholde og kunne fastholde den igangværende proces. En proces, han havde arbejdet med i lang tid med sammen med sin ”gamle” træner, men hvor de gode tider (resultater) endnu manglede eller han i stedet skulle genoptage til sin helt ”gamle” velkendte teknik og mental tilgang til at svømme stærkt. Et dilemma vi var omkring mange gange og hvor Laust tog et kvalificeret valg ved at kigge bag om de to mulige beslutninger. I den sammenhæng arbejdede han med mentalt værktøjer, der hedder ”Dilemma-vippen”.

Til perioden siger Laust: ”Det var en rigtig, rigtig svær periode”. Men set i dag var det den rigtige beslutning jeg tog - at blive i processen, både i forhold til måden jeg arbejdede med min stilændring via mine procesmål, men også min mentale tilgang til mig selv og den måde jeg træner og konkurrerer på. Det også det rigtige valg jeg tog, fordi det gav mig mere ansvar for min egen udvikling.”

Der har også ligget nogle udfordringer i skiftet fra junior til senior svømmer. Som junior har Laust været blandt de dygtigste på mellem og langdistancerne og vundet rigtigt meget. Nu som senior er mængden af konkurrenter steget kraftigt, kravene højnet og der er meget længere mellem forbedringerne og de store resultater.

Mentaltræneren siger om det: ”Det er meget klassiske problemstillinger for rigtig mange sportsudøvere. Langt størstedelen af de talenter skal i den overgangsfase fra junior og senior bruge 2-3 år for at finde ud af at være senior. Mange af talenternes største udfordring er at gå fra at være primært resultatorienteret til at blive primært procesorienteret. Det vil sige, at de har en rigtig vægtning og tilgang til proces og resultat. Jeg vil undlade at gå mere ind i det, men henvise til et af mine temahæfter der omhandler det mentale værktøj: ”Optimal rækkefølge på proces og resultat”, og sender et smil afsted.

Til det toårige mentaltræningsforløb og udbyttet heraf siger Laust:

”Jeg har undervejs i forløbet lært mig selv bedre at kende. Jeg er mere bevist om hvor min opmærksomhed og mine tanker bevæger sig hen i forskellige sammenhænge, og jeg er blevet bedre til at gennemskue hvad jeg kan gøre, for min opmærksomhed og mine tanker er, hvor jeg gerne vil have dem. Jeg er fuldstændig klar over at min resultater (svømmetider) er udeblevet i en længere periode, men jeg tror, der skal gå længere tid, inden udbyttet vil kunne ses på resultaterne. Lige nu glæder jeg mig over, at jeg har påtaget mig større ansvar for min udvikling, træner godt og føler mig motiveret for at svømme.”

Afslutningsvis siger mentaltræneren; Herfra mener jeg at Laust har præsteret på højt niveau, når man nu ser på de sten, der har været i skoen. Og for mig er det tydeligt, at Laust har nogle rigtige stærke mentale strukturer der er et godt afsæt for kunne toppræsterer”

Fakta:
Svømmer: Laust Moesgaard
Alder: 18 år
Klub: Herning Svømmeklub/Viborg Svømmeklub
Studie: HTX – Herning
Varighed af mentaltræningsforløb: 2 år 2013-2015
Mentaltræningsforløbet har bestået af:
- Samtaler
- Undervisning
- Observationer
- Forældremøder
- Dialog og sparring med trænere.

Hør og se mere om Lausts mentaltræningsforløb i youtubeklippet her lavet i nov. 2014.