Nyheder

Klg Badminton evaluerer år 1 med mentaltræning

Formanden Klaus Bundgård for Klg Badminton evaluerer her sæsonen 2014/15:

"KLG Badminton har haft Carsten Oldengaard tilknyttet som mentaltræner i vores ungdomsafdeling. Carsten har arbejdet intensivt med fire 13-årige drenge (U15) på vores talentskolehold. Gennem en række lektioner a 45 minutter, øvelser i hallen, hjemmearbejde, forældreworkshops og Carstens deltagelse som mentalcoach i udvalgte holdturneringskampe har drengene udviklet deres mentale styrke mærkbart.
De er alle blevet mere afbalancerede og fokuserede i deres spil og får langt færre “mentale udfald” i kamp og træning. Drengene er samtidig blevet mere bevidste om deres egen udviklingsproces, og effekten af forløbet vil derfor række langt frem.

Ud over arbejdet med talentskoleholdet har Carsten undervist 20 øvrige ungdomsspillere og deres forældre i en række aftenworkshops. Også her kan vi konstatere en synlig effekt hos flere spillere.

Det har været en fornøjelse at få Carstens unikke kompetencer ind i vores ungdomsarbejde, og vi håber meget at kunne bygge videre på samarbejdet med et nyt forløb i den kommende sæson."

Hvis du er mere interesseret, så læs her nogle af drengenes og mentaltrænerens kommentrarer ift. forløbet.
(Webartikel bragt af Badmintonbladet og DGI)